KEGLJAŠKA LIGA MARIBOR – 30 LET OBSTOJA

Pred 30. Leti, leta 1981 se je začela razgibana zgodovina oz. plodovito obdobje naše kegljaške lige, katere pobudnik je bil g. REN Stanko iz kegljaškega krožka Marles. Tudi pisec tega zapisa Franc Belšak sem podprl to zamisel, saj takratni sindikalni občinski svet za šport ni organiziral kegljanja v ligi. Tako je prišlo do razgovora med g. Stankom Renom in avtorjem teh vrstic F. Belšakom, sicer iz Vesninega KK, kjer smo odločili, da se kegljaški krožki povežejo v kegljaško ligo, imenovano 6x10 + 2, kar je predstavljalo šest ekip po 10 kegljačev in dve rezervi. Seveda je treba omeniti, da so bile prve ekipe, ki so ligo sestavljale iz podjetij: Marles, Vesna, Avtoobnove, Kristala, Intesa in Mariborske mlekarne. Sledila je izvolitev prvega vodstva, ki mu je predsedoval pobudnik lige g. Stanko Ren, naloge tehničnega vodje, blagajnika in tajnika pa sem v eni osebi združeval današnji kronist Franc Belšak. Prvi sestanki so se odvijali, kjer je naneslo, največkrat kar v gostinskih lokalih. Sčasoma se je liga večala, saj je v njej kmalu nastopalo 10 ekip. Med tem je ligo in nas, njegove prijatelje, za vedno zapustil njen predsednik g. Stanko Ren, ki smo mu v njegovo čast in spomnim ob novem letu organizirali Renov memorial Predsedniški stol je za g. Renom zasedel g. Pelicon, naloge tehničnega vodje je prevzel g. Robert Filipič, blagajniške g. Škorjanec in tajniške naloge še naprej vrši g. Franc Belšak. Članstvo lige se je večalo, k nam so se pridružile še ekipe Zlatoroga, Jeklotehne, Metalne I in II, UNZ, Mariborske Mlekarn, PIK-a in obrtniki Rotovža. S pomočjo velikega razumevanja predstavnikov UNZ, nam je uspelo rešiti tudi prostorsko vprašanje, saj smo lahko za srečanje na sestankih pričeli uporabljati prostore, kjer se še danes dobivamo. Od vsega začetka smo pri kegljanju uporabljali način borbenega kegljanja, zatem smo se odločili igrati še 4 x 100 lučajev, danes pa zopet igramo borbeno kegljanje. Leta so minevala in zopet je napočil čas volitev, ko smo za predsednika izvolili g. Ludvika Zvera. Ko omenjamo skupaj prehojeno pot na kegljaški stezi, ne smemo pozabiti naših zaključkov posameznih kegljaških let, ki smo jih obeležili s podelitvijo pokalov in odličij zaslužnim, zahvalo za sodelovanje, ter seveda z bogatim srečelovom.  V ligi je tekmovalo 15 ekip in tekmovanje smo organizirali v dveh skupinah, liga A in liga B. 


Naj jih naštejemo:

  • V ligi A so igrale ekipe Intesa, Metalna II, Obrtniki Rotovž, Mariborska livarna, Metalna Štumpf in Slovenske železnice.
  • V B ligo pa so bile vključene ekipe Vesne, Pik-a, Marlesa, Zlatoroga, Zdravstveni dom, Fas-a, Merinke in Mariborske elektrarne.
Leta 1994 je prišlo ponovno do sprememb, izvolili smo novega predsednika g. Očko Bojana. Žal smo nekaj ekip v tem času izgubili zaradi premajhne zavzetosti članov, morda tudi zaradi finančnih težav. Ligo so zapustile ekipe Pik-a, Obrtniki Rotovž, Mariborske mlekarne in na koncu ekipa Telekoma in Dravskih elektrarn. V tekmovalni sezoni 2000/2001 nastopajo naslednje ekipe:

ADK, FRAVID, Interalarm, sindikat strojevodij, Policijski sindikat Podravja, Ključavničarstvo Belšak, Mesarija Nikl, Slovenske železnice, Messer Slovenija, Mariborska livarna, Dalma dom, FAS, Ključavničarstvo Krajnc, Henkel Slovenija, Pošta Slovenija in Zdravstveni dom A. Drolca. Popularnost K.L. Maribor se je večala, ljudje so v naši ligi videli dobro organiziranost, množičnost in seveda tekmovalni duh. Zgodilo se nam je, da smo nekatere krožke, ki so želeli kegljati v naši ligi morali tudi zavrniti. Bilo je dosti tekmovanja in premalo treninga so nam očitali kegljači.

Leta 2006 smo praznovali 25 let obstoja K.L. Maribor in to v prostorih jedilnice Prometne šole  Maribor. Ob tem visokem jubileju smo podelili priznanja vsem zaslužnim kegljačem. V tem letu se je poslovil naš predsednik g. Očko Bojan in izvolili smo novega predsednika g. Cebek Jožeta, kapetana K.K. Messer Slovenija. Selili smo se tudi v nove prostore za naše sestanke, to je picerija MARK na Studencih. 


Ob 25 let obstoja so nastopale naslednje ekipe:

K.K. POLIC. SINDIKAT, K.K.PAK-AUDIOCAR, K.K.FRAVIT-INTES, K.K. ADK, K.K. ELPOS, K.K. VETERANI, K.K. ČISTILEC, K.K.M.LIVARNA, K.K. FAS, K.K. ŽELEZNICA –SLOV., K.K. DALMA-DOM, K.K. HENKEL.SLOV., K.K. POŠTA SLOV., K.K. ŠTAJERCI, K.K. MESSER SLOV. IN K.K. CENTR. DELAVNICE. Leta so tekla, naš sistem tekmovanja se je nadaljeval, omenit moram tudi naš vsako letni NOVOLETNI TURNIR. Mislim, da je to čar naše lige, ker se ob celodnevnem tekmovanju zberejo vse ekipe K.L. Maribora in se igrajo borbene tekme in kegljanje posameznikov. Tudi v tem obdobju je prišlo do sprememb pri samih ekipah, s tem, da so nas ene ekipe zapustile in prišle nove ali pa so spremenili nazivi oz. ime ekipe. Prišla je ekipa K.K. DE-VESTA, K.K.BAVARIA I.T., odšli K.K. VETERANI IN K.K. POLIC.SINDIKAT. V tekmovalni sezoni 2010-2011 K.L. Maribor, ko praznuje liga 30 let obstoja nastopajo naslednje ekipe: K.K. FAS, K.K. HENKEL-SLO., K.K. POŠTA-M.M., K.K. CENTR-DELAVNICE, K.K. LIVARNA, K.K. ČISTILEC, K.K. PAK-AUDIOCAR, K.K. DE-VESTA, K.K. BAVARIA-I.T., K.K. SLO. ŽELEZNICE, K.K. ASSTHOMAS, K.K. MESSER-SLO., K.K. ELPOS-INŽ., K.K. APV-VIDOVIČ in K.K. ADK.

Na koncu bi se ob tem okroglem 30 letnem jubileju želel v svojem in imenu K.L. Maribor zahvalit vsem, tudi tistim, ki jih v tem življenjepisu nisem omenil, za veliko dela, truda in sodelovanja, ter vsem zaželel še naprej mnogo uspehov, zdravja, tekmovalnega duha in čim daljši obstoj K.L. Maribor.

Sestavil tajnik lige:
G. Franc Belšak
Lenart, 03.01 2011